Sponsors - Land van Valkenburg

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:
STEUN HET MUSEUM!
 
 
De gemeente Valkenburg aan de Geul subsidieert het Museum met € 50.000 per jaar. Maar het Museum moet zelf elk jaar ook € 50.000 bij elkaar zien te krijgen door bezoekersinkomsten, subsidies, bijdragen van Vrienden en Begunstigers en door sponsoring. Om de inrichting en collectie actueel te houden is het museum begonnen met een herinrichting. In dat kader is onlangs een proefzaal ingericht. De incidentele kosten van het gehele project bedragen in totaal € 350.000, de uitvoering zal echter in fases de komende jaren plaats vinden. Hiervoor worden grote en kleine sponsors gezocht. Wilt u meedoen?

 
 
SPONSORING VAN HET MUSEUM
 
Het Museum kent hoofdsponsors, met vermelding op alle museumuitingen, in de categorieën:
 
Goud : vanaf  € 30.000
Zilver:  vanaf  € 15.000
Brons : vanaf € 5.000
 
Naam geven aan een zaal :  € 5.000; de naam van de sponsor wordt vermeld op een plaquette.      
Sponsoring van bedragen tussen € 500 en € 5.000 wordt vermeld bij de betreffende tentoonstelling of ander evenement.
Sponsors van € 50 - € 500 worden als begunstiger vermeld op het bord in de gang ‘The Wall of Fame’.
De belastingdienst vermenigvuldigt uw gift zelfs. Mooi toch! Kijk op www.daargeefjeom:Cultuur.nl .

SCHENKEN EN NALATEN
Het Museum heeft de ANBI-status: elke gift is aftrekbaar, maar daarbij geldt een drempel en een maximum. Het gehele bedrag zonder beperkingen aftrekken kan door ‘schenking bij acte’. Hoe? U komt schriftelijk met het Museum overeen vijf jaar lang een bepaald bedrag te schenken. Dan kan dit bedrag elk jaar in zijn geheel fiscaal worden afgetrokken. Het betreffende formulier kan men downloaden op de site van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl .
 
 
Goede doelen ontvangen vaak een legaat of (een deel van) een erfenis. Voor een dergelijke schenking moet men wél naar de notaris. Deze bestuursleden van het Museum kunnen u daarover  informeren:
Jo Wachelder, voorzitter (043 3216357);
Huub Maenen, penningmeester (06 42054575);
Thei van Dijck (043 4504367);
Fred Geelen (06 51496377) of
Klaas van de Poll (06 51293348).
Stand van zaken sponsoring herinrichting per oktober 2016:

Gouden sponsoren:  

.
.
Zilveren sponsor:    
.
Naamgever zaal:                        
.
Gemeente Valkenburg a/d Geul
Stichting Fien Huth
Stichting Elisabeth Strouven

Fonds Sociale Instellingen

Kiwanis Valkenburg a/d Geul (Charles Eijck Zaal)
Stichting Jacques Vonk (Jacques Vonk Zaal)
Daarnaast hebben talloze instellingen, bedrijven en particulieren grotere of kleinere bedragen beschikbaar gesteld.
BIJ VOOBAAT VEEL DANK VOOR UW STEUN AAN ONS MUSEUM!!


Voorzitter Leo van de Pas schudt oud-voorzitter Mijke Harst -van den Berg de hand en wenst het Museum succes!


Rotary Hoensbroek overhandigde het museum een cheque van      € 500, -, ….als eerste bijdrage aan de herinrichting van de historische presentatie.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu